The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

National Scout Movement of Armenia#32550Dari Armenia

National Scout Movement o...

Dikirim 1. Desember 2014 - 12:36

Hiking Treks and Trips MoP - Armenia

On May 12, 15 children from Yerevan Musical Day care Center No 13 went to the Armenian Genocide m Terjemahkan

Selengkapnya

Komentar terbaru

shameer

"If you can dream it, you can achieve it"... Happy Scouting... Terjemahkan

National Scout Movement o...

Dikirim 30. November 2014 - 19:55

Organizational development and involvement of disadvantaged children

A two-year project is being launched by the initiative of the National Scout Movement of Armenia Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 26. November 2014 - 16:35

Anniversary Event in Hrazdan

On November 15, an event dedicated to the 96th anniverary of Homenetmen and 25th anniversary of H Terjemahkan

Selengkapnya

Komentar terbaru

View all (2)

Eugenia Enríquez

Very nice!!! Terjemahkan

National Scout Movement o...

Dikirim 26. November 2014 - 16:29

Participation in “Eyeing the Future-2014” Expo

“Eyeing the Future-2014” annual youth expo was held on November 13 and 14. Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 26. November 2014 - 16:19

Thank you notes from the Town Hall of Yerevan

Being responsible and conscious citizens, HASK scouts actively participate in Yerevan public life Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 26. November 2014 - 16:16

Volunteering, efficiency, scouting

The MoP project aimed at the organizational development and integration of disadvantaged youth ca Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 26. November 2014 - 15:55

Seminar within the Framework of Collaboration Between “HASK” and Danish Scout Association

These days the National Scout Movement of Armenia “HASK” was glad to host Martin Kristensen, a go Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 26. November 2014 - 15:50

President of Armenia visited campsite of HASK

Pan-Armenian annual jamboree was held from August 18-23. Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 10. Juni 2014 - 1:02

Սեմինար Ռուսթավիում

2014թ. Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 10. Juni 2014 - 1:01

Seminar in Rustavi

From June 4-8 a seminar for presidents, secretaries and MoP coordinators of WOSM Eurasia Region N Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 31. Mei 2014 - 8:29

Scouts of the National Scout Movement of Armenia “HASK” Marked the Day of the First Republic

On May 28 Armenia marks the Day of the First Republic proclaimed in 1918 following a victory in S Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 31. Mei 2014 - 8:28

Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից…

Մայիսի 28-ին Հայաստանի տարբեր մարզերից շուրջ 180 սկաուտ հավաքվել էր Սարդարապատում: Նրանք իրենց կո Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 8. Mei 2014 - 19:27

All Equal !

From April 24 to May 3 “Equality in the Work” project was held in Borzhomi, Georgia. Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 8. Mei 2014 - 19:27

Հավասար ենք բոլորս…

Ս/թ ապրիլի 24-ից մայիսի 3-ը Վրաստանի Բորժոմի քաղաքում անցկացվեց սեմինար նվիրված ֆիզիկական և մտավո Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 8. Mei 2014 - 19:25

Path to Inner Peace

From April 12 to 21, “Path to Inner Peace” project was held in Bakuriani, Georgia. Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 8. Mei 2014 - 19:24

Ճանապարհ դեպի ներքին խաղաղություն

Ապրիլի 12-20 Վրաստանի Բակուրիանի քաղաքում անցկացվեց միջազգային սեմինար, որին մասնակցում էին տարբ Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 8. Mei 2014 - 19:19

We Are Scouts !

Scouts of Armavir and Ejmiadzin chapters of the National Scout Movement of Armenia “HASK” decided Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 8. Mei 2014 - 19:19

Մենք սկաուտներ ենք…

ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի Արմավիրի և Էջմիածնի միավորի սկաուտներն իրենց օրն անմոռանալի դարձնելու նպատակով որոշե Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 17:01

HASK’s Yerevan Campsite Hosted the Candidates of the 2nd Rank Scout Knowledge

On April 27 nearly 70 scouts participated in the exam of the 2nd rank scout knowledge at HASK’s Y Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 17:00

Երևանի բանակավայրը հյուրընկալեց ՛՛Բեն՛՛ կարգի թեկնածուներին

ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի շուրջ 70 քույրեր և եղբայրներ կիրակի՝ ապրիլի 27-ին Երևանի սկաուտական բանակավայրում մաս Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

Halaman