The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

Community Development

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Պատվովս երդվում եմ ծառայել Հայրենիքիս, ազգիս…

Հայ ժողովրդի պատմության ամենացավալի էջը՝ Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, արդեն 99 տարի է, ինչ Translate

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Scouts of Martuni Chapter Mark Armenian Scouts’ Day

Scouts of Martuni chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Մարտունու սկաուտները տոնում են հայ սկաուտի օրը

<<Ես սկաուտ եմ,ես հպարտ եմ>>...Ահա այս խորագիրն էր կրում Մարտունու միավորի անցկացրած Translate

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Scout Is My Friend !

Abovyan Chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts’ Day with

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Իմ ընկեր սկաուտը

Հայ սկաուտի օրվա շրջանակներում ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի Աբովյանի միավորը անցկացրեց յուրատեսակ ծրագիր՝ ֆլեշ-մոբ Translate

Read more

Be the first to comment

t417

Posted 29th Apr 2014

Church clean up

Clean up of church property and interior painting.

Read more

Be the first to comment

Association of Scouts of ...

Posted 29th Apr 2014

День Размышлений

22 февраля 2014 года в честь Дня Размышлений АСА провела в одном из центральных Торговых Центров Translate

Read more

Be the first to comment

Association of Scouts of ...

Posted 29th Apr 2014

День Скаутинга Африки

Представители АСА принимали участие в качестве гостей на Дне Африки проходившем в Манзини, Свазил Translate

Read more

Be the first to comment

Association of Scouts of ...

Posted 29th Apr 2014

День Молодежи

В связи с Днем молодежи состоялась церемония награждения Президентской премией представителей тал Translate

Read more

Be the first to comment

Suneet Sardana

Posted 29th Apr 2014

TREE PLANTATION ON 26TH APRIL as Tree Plantation Day

In the Guidance of Sh. Krishnaswamy Rammoorthy and Sh.

Read more

Be the first to comment

Pages