The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

Community Development

Umit Savas Baran (137)

Subido 29. Abr 2014

World Environment day Reduce your FOODprint with Gisale

The UNEP program http://www.unep.org/wed/w Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

HASK’s Yerevan Campsite Hosted the Candidates of the 2nd Rank Scout Knowledge

On April 27 nearly 70 scouts participated in the exam of the 2nd rank scout knowledge at HASK’s Y Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Երևանի բանակավայրը հյուրընկալեց ՛՛Բեն՛՛ կարգի թեկնածուներին

ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի շուրջ 70 քույրեր և եղբայրներ կիրակի՝ ապրիլի 27-ին Երևանի սկաուտական բանակավայրում մաս Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Աղբամանի փոխարեն վերամշակում

Ծիծեռնակաբերդը բազմամարդ էր նաև ապրիլի 26-ին: Ի թիվս այլ կառույցների՝ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի կամավորները հա Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

On My Honour I Promise to Serve my Country and People …

The most tragic page of Armenian history- Armenian Genocide- lives in the mind of each Armenian f Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Պատվովս երդվում եմ ծառայել Հայրենիքիս, ազգիս…

Հայ ժողովրդի պատմության ամենացավալի էջը՝ Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, արդեն 99 տարի է, ինչ Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Scouts of Martuni Chapter Mark Armenian Scouts’ Day

Scouts of Martuni chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Մարտունու սկաուտները տոնում են հայ սկաուտի օրը

<<Ես սկաուտ եմ,ես հպարտ եմ>>...Ահա այս խորագիրն էր կրում Մարտունու միավորի անցկացրած Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Scout Is My Friend !

Abovyan Chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts’ Day with Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

Páginas