The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

Human rights

CN8CE ( Zidane Nabil ) (2...

Posted 3rd May 2014

Trees of the world by Kidi Club Casablanca

Lea section "Radioscout Morocco" a célébré "Trees of the world" en collaboration avec "Kidi Club Translate

Read more

Be the first to comment

insaninursyawal

Posted 3rd May 2014

SMILE!

I want make a simple project gere but sometimes you never realize it. Translate

Read more

Be the first to comment

omar jarrah

Posted 1st May 2014

مساعدة الاجئين السورين في لبنان في بلدة المرج

قامت جمعية كشافة الجراح مفوضية البقاع فوج المرج بتوزيع المساعدات و حصص غذائية من الحلويات للاطفال Translate

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

HASK’s Yerevan Campsite Hosted the Candidates of the 2nd Rank Scout Knowledge

On April 27 nearly 70 scouts participated in the exam of the 2nd rank scout knowledge at HASK’s Y

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Երևանի բանակավայրը հյուրընկալեց ՛՛Բեն՛՛ կարգի թեկնածուներին

ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի շուրջ 70 քույրեր և եղբայրներ կիրակի՝ ապրիլի 27-ին Երևանի սկաուտական բանակավայրում մաս Translate

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Աղբամանի փոխարեն վերամշակում

Ծիծեռնակաբերդը բազմամարդ էր նաև ապրիլի 26-ին: Ի թիվս այլ կառույցների՝ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի կամավորները հա Translate

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

On My Honour I Promise to Serve my Country and People …

The most tragic page of Armenian history- Armenian Genocide- lives in the mind of each Armenian f

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Պատվովս երդվում եմ ծառայել Հայրենիքիս, ազգիս…

Հայ ժողովրդի պատմության ամենացավալի էջը՝ Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, արդեն 99 տարի է, ինչ Translate

Read more

Be the first to comment

CN8CE ( Zidane Nabil ) (2...

Posted 28th Apr 2014

Trees For The World in Morocco 2014

Les "Radioscout Morocco" ont célébré cette journée inoubliable en collaboration avec les scouts A Translate

Read more

Be the first to comment

Pages