The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

Human rights

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 17:01

HASK’s Yerevan Campsite Hosted the Candidates of the 2nd Rank Scout Knowledge

On April 27 nearly 70 scouts participated in the exam of the 2nd rank scout knowledge at HASK’s Y Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 17:00

Երևանի բանակավայրը հյուրընկալեց ՛՛Բեն՛՛ կարգի թեկնածուներին

ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի շուրջ 70 քույրեր և եղբայրներ կիրակի՝ ապրիլի 27-ին Երևանի սկաուտական բանակավայրում մաս Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 16:57

Աղբամանի փոխարեն վերամշակում

Ծիծեռնակաբերդը բազմամարդ էր նաև ապրիլի 26-ին: Ի թիվս այլ կառույցների՝ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի կամավորները հա Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 16:53

On My Honour I Promise to Serve my Country and People …

The most tragic page of Armenian history- Armenian Genocide- lives in the mind of each Armenian f Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 16:53

Պատվովս երդվում եմ ծառայել Հայրենիքիս, ազգիս…

Հայ ժողովրդի պատմության ամենացավալի էջը՝ Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, արդեն 99 տարի է, ինչ Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

CN8CE ( Zidane Nabil ) (2...

Dikirim 28. April 2014 - 18:36

Trees For The World in Morocco 2014

Les "Radioscout Morocco" ont célébré cette journée inoubliable en collaboration avec les scouts A Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

Kang Zeze Guru (21188)

Dikirim 28. April 2014 - 10:22

M.O.P Road Show in Kuningan Regency

Promoting Messengers of Peace to all scout in Kuningan Regency West Java Indonesia. Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

Shubham Dhanuka

Dikirim 27. April 2014 - 8:25

plant plantation

in this project i planted 2 plants Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

Shubham Dhanuka

Dikirim 27. April 2014 - 8:21

plant plantation

in this project me planted 2 plants Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

Halaman