The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

#armenia #hask #MoP #Eurasia #скауты #Посланники мира #Скауты Армении #ХАСК #Евразия

Rover Scout Sajib

Subido 12. Ene 2015

তৃতীয় জাতীয় বিদ্যুৎ ক্যাম্প ২০১৪ খ্রীঃ

তৃতীয় জাতীয় বিদ্যুৎ ক্যাম্প ২০১৪ খ্রীঃ গাজীপুর জেলা Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 1. Dic 2014

Hiking Treks and Trips MoP - Armenia

On May 12, 15 children from Yerevan Musical Day care Center No 13 went to the Armenian Genocide m Traducir

Leer más

Comentarios recientes

shameer

"If you can dream it, you can achieve it"... Happy Scouting... Traducir

National Scout Movement o...

Subido 10. Jun 2014

Սեմինար Ռուսթավիում

2014թ. Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 10. Jun 2014

Seminar in Rustavi

From June 4-8 a seminar for presidents, secretaries and MoP coordinators of WOSM Eurasia Region N Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

HASK’s Yerevan Campsite Hosted the Candidates of the 2nd Rank Scout Knowledge

On April 27 nearly 70 scouts participated in the exam of the 2nd rank scout knowledge at HASK’s Y Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

National Scout Movement o...

Subido 29. Abr 2014

Երևանի բանակավայրը հյուրընկալեց ՛՛Բեն՛՛ կարգի թեկնածուներին

ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի շուրջ 70 քույրեր և եղբայրներ կիրակի՝ ապրիլի 27-ին Երևանի սկաուտական բանակավայրում մաս Traducir

Leer más

Se el primero en comentar

Eurasia Scout Region

Subido 27. Mar 2014

Предоставление земельного участка НСО Армении “ХАСК”

В рамках заседания Правительства РА было принято решение о безвозмездном и бессрочном предоставле Traducir

Leer más

Se el primero en comentar