The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

#armenia #hask #MoP #Eurasia #скауты #Посланники мира #Скауты Армении #ХАСК #Евразия

Rover Scout Sajib

Posted 12. يناير 2015

তৃতীয় জাতীয় বিদ্যুৎ ক্যাম্প ২০১৪ খ্রীঃ

তৃতীয় জাতীয় বিদ্যুৎ ক্যাম্প ২০১৪ খ্রীঃ গাজীপুর জেলা ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 1. ديسمبر 2014

Hiking Treks and Trips MoP - Armenia

On May 12, 15 children from Yerevan Musical Day care Center No 13 went to the Armenian Genocide m ترجمة

اقرأ المزيد

Recent comment

shameer

"If you can dream it, you can achieve it"... Happy Scouting... ترجمة

National Scout Movement o...

Posted 10. يونيو 2014

Սեմինար Ռուսթավիում

2014թ. ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 10. يونيو 2014

Seminar in Rustavi

From June 4-8 a seminar for presidents, secretaries and MoP coordinators of WOSM Eurasia Region N ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29. أبريل 2014

HASK’s Yerevan Campsite Hosted the Candidates of the 2nd Rank Scout Knowledge

On April 27 nearly 70 scouts participated in the exam of the 2nd rank scout knowledge at HASK’s Y ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29. أبريل 2014

Երևանի բանակավայրը հյուրընկալեց ՛՛Բեն՛՛ կարգի թեկնածուներին

ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի շուրջ 70 քույրեր և եղբայրներ կիրակի՝ ապրիլի 27-ին Երևանի սկաուտական բանակավայրում մաս ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

Eurasia Scout Region

Posted 27. مارس 2014

Предоставление земельного участка НСО Армении “ХАСК”

В рамках заседания Правительства РА было принято решение о безвозмездном и бессрочном предоставле ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment