The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

#National Scout Movement of Armenia

Anna Sarajian

Posted 20. Сен 2014

We love being scout

Within the framework of mission, 15 children from Yerevan Musical Day care Center No 13, who’ve Перевести

Подробнее

Добавить первый комментарий

National Scout Movement o...

Posted 31. мая 2014

Scouts of the National Scout Movement of Armenia “HASK” Marked the Day of the First Republic

On May 28 Armenia marks the Day of the First Republic proclaimed in 1918 following a victory in S Перевести

Подробнее

Добавить первый комментарий

National Scout Movement o...

Posted 31. мая 2014

Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից…

Մայիսի 28-ին Հայաստանի տարբեր մարզերից շուրջ 180 սկաուտ հավաքվել էր Սարդարապատում: Նրանք իրենց կո Перевести

Подробнее

Добавить первый комментарий

National Scout Movement o...

Posted 29. Апр 2014

Աղբամանի փոխարեն վերամշակում

Ծիծեռնակաբերդը բազմամարդ էր նաև ապրիլի 26-ին: Ի թիվս այլ կառույցների՝ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի կամավորները հա Перевести

Подробнее

Добавить первый комментарий

National Scout Movement o...

Posted 29. Апр 2014

On My Honour I Promise to Serve my Country and People …

The most tragic page of Armenian history- Armenian Genocide- lives in the mind of each Armenian f Перевести

Подробнее

Добавить первый комментарий

National Scout Movement o...

Posted 29. Апр 2014

Պատվովս երդվում եմ ծառայել Հայրենիքիս, ազգիս…

Հայ ժողովրդի պատմության ամենացավալի էջը՝ Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, արդեն 99 տարի է, ինչ Перевести

Подробнее

Добавить первый комментарий

National Scout Movement o...

Posted 29. Апр 2014

Scouts of Martuni Chapter Mark Armenian Scouts’ Day

Scouts of Martuni chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts Перевести

Подробнее

Добавить первый комментарий

National Scout Movement o...

Posted 29. Апр 2014

Մարտունու սկաուտները տոնում են հայ սկաուտի օրը

<<Ես սկաուտ եմ,ես հպարտ եմ>>...Ահա այս խորագիրն էր կրում Մարտունու միավորի անցկացրած Перевести

Подробнее

Добавить первый комментарий

National Scout Movement o...

Posted 29. Апр 2014

Scout Is My Friend !

Abovyan Chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts’ Day with Перевести

Подробнее

Добавить первый комментарий

Страницы