The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

#National Scout Movement of Armenia

National Scout Movement o...

Dikirim 31. Mei 2014 - 8:29

Scouts of the National Scout Movement of Armenia “HASK” Marked the Day of the First Republic

On May 28 Armenia marks the Day of the First Republic proclaimed in 1918 following a victory in S Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 31. Mei 2014 - 8:28

Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից…

Մայիսի 28-ին Հայաստանի տարբեր մարզերից շուրջ 180 սկաուտ հավաքվել էր Սարդարապատում: Նրանք իրենց կո Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 16:57

Աղբամանի փոխարեն վերամշակում

Ծիծեռնակաբերդը բազմամարդ էր նաև ապրիլի 26-ին: Ի թիվս այլ կառույցների՝ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի կամավորները հա Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 16:53

On My Honour I Promise to Serve my Country and People …

The most tragic page of Armenian history- Armenian Genocide- lives in the mind of each Armenian f Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 16:53

Պատվովս երդվում եմ ծառայել Հայրենիքիս, ազգիս…

Հայ ժողովրդի պատմության ամենացավալի էջը՝ Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, արդեն 99 տարի է, ինչ Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 16:38

Scouts of Martuni Chapter Mark Armenian Scouts’ Day

Scouts of Martuni chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 16:37

Մարտունու սկաուտները տոնում են հայ սկաուտի օրը

<<Ես սկաուտ եմ,ես հպարտ եմ>>...Ահա այս խորագիրն էր կրում Մարտունու միավորի անցկացրած Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 16:34

Scout Is My Friend !

Abovyan Chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts’ Day with Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

National Scout Movement o...

Dikirim 29. April 2014 - 16:32

Իմ ընկեր սկաուտը

Հայ սկաուտի օրվա շրջանակներում ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի Աբովյանի միավորը անցկացրեց յուրատեսակ ծրագիր՝ ֆլեշ-մոբ Terjemahkan

Selengkapnya

Jadilah yang pertama memberikan komentar

Halaman