The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

#National Scout Movement of Armenia

Anna Sarajian

Posté 20. sep 2014

We love being scout

Within the framework of mission, 15 children from Yerevan Musical Day care Center No 13, who’ve Traduire

Lire la suite

Sois le premier à commenter

National Scout Movement o...

Posté 31. mai 2014

Scouts of the National Scout Movement of Armenia “HASK” Marked the Day of the First Republic

On May 28 Armenia marks the Day of the First Republic proclaimed in 1918 following a victory in S Traduire

Lire la suite

Sois le premier à commenter

National Scout Movement o...

Posté 31. mai 2014

Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից…

Մայիսի 28-ին Հայաստանի տարբեր մարզերից շուրջ 180 սկաուտ հավաքվել էր Սարդարապատում: Նրանք իրենց կո Traduire

Lire la suite

Sois le premier à commenter

National Scout Movement o...

Posté 29. avr 2014

Աղբամանի փոխարեն վերամշակում

Ծիծեռնակաբերդը բազմամարդ էր նաև ապրիլի 26-ին: Ի թիվս այլ կառույցների՝ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի կամավորները հա Traduire

Lire la suite

Sois le premier à commenter

National Scout Movement o...

Posté 29. avr 2014

On My Honour I Promise to Serve my Country and People …

The most tragic page of Armenian history- Armenian Genocide- lives in the mind of each Armenian f Traduire

Lire la suite

Sois le premier à commenter

National Scout Movement o...

Posté 29. avr 2014

Պատվովս երդվում եմ ծառայել Հայրենիքիս, ազգիս…

Հայ ժողովրդի պատմության ամենացավալի էջը՝ Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, արդեն 99 տարի է, ինչ Traduire

Lire la suite

Sois le premier à commenter

National Scout Movement o...

Posté 29. avr 2014

Scouts of Martuni Chapter Mark Armenian Scouts’ Day

Scouts of Martuni chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts Traduire

Lire la suite

Sois le premier à commenter

National Scout Movement o...

Posté 29. avr 2014

Մարտունու սկաուտները տոնում են հայ սկաուտի օրը

<<Ես սկաուտ եմ,ես հպարտ եմ>>...Ահա այս խորագիրն էր կրում Մարտունու միավորի անցկացրած Traduire

Lire la suite

Sois le premier à commenter

National Scout Movement o...

Posté 29. avr 2014

Scout Is My Friend !

Abovyan Chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts’ Day with Traduire

Lire la suite

Sois le premier à commenter

Pages