The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

#National Scout Movement of Armenia

Anna Sarajian

Posted 20th Sep 2014

We love being scout

Within the framework of mission, 15 children from Yerevan Musical Day care Center No 13, who’ve

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 31st May 2014

Scouts of the National Scout Movement of Armenia “HASK” Marked the Day of the First Republic

On May 28 Armenia marks the Day of the First Republic proclaimed in 1918 following a victory in S

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 31st May 2014

Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից…

Մայիսի 28-ին Հայաստանի տարբեր մարզերից շուրջ 180 սկաուտ հավաքվել էր Սարդարապատում: Նրանք իրենց կո Translate

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Աղբամանի փոխարեն վերամշակում

Ծիծեռնակաբերդը բազմամարդ էր նաև ապրիլի 26-ին: Ի թիվս այլ կառույցների՝ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի կամավորները հա Translate

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

On My Honour I Promise to Serve my Country and People …

The most tragic page of Armenian history- Armenian Genocide- lives in the mind of each Armenian f

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Պատվովս երդվում եմ ծառայել Հայրենիքիս, ազգիս…

Հայ ժողովրդի պատմության ամենացավալի էջը՝ Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, արդեն 99 տարի է, ինչ Translate

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Scouts of Martuni Chapter Mark Armenian Scouts’ Day

Scouts of Martuni chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Մարտունու սկաուտները տոնում են հայ սկաուտի օրը

<<Ես սկաուտ եմ,ես հպարտ եմ>>...Ահա այս խորագիրն էր կրում Մարտունու միավորի անցկացրած Translate

Read more

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 29th Apr 2014

Scout Is My Friend !

Abovyan Chapter of the National Scout Movement of Armenia “HASK” marked Armenian Scouts’ Day with

Read more

Be the first to comment

Pages